ES LĪDZFINANSĒJUMS

Kompleksi risinājumi A/S “Hanzas Maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai

AS “Hanzas Maiznīcas” 2017. gada 20.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Kompleksi risinājumi A/S “Hanzas Maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/017 īstenošanu.

Projekta mērķis – īstenojot 7 energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Pildas ielā 10, Rīgā, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares uzņēmumā.

Projektu plānots īstenot 10 mēneša laikā, līdz 2018.gada oktobrim.

ES lidzfinansejums