ES LĪDZFINANSĒJUMS

LTRK apmācību projekts “Produktivitate.lv”

LTRK apmācību projekts Produktivitate.lv

2012.gada 1.februārī tika noslēgts Partnerības līgums ar biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” par sadarbību kopīga ES Struktūrfondu projekta realizāciju programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” realizācijā. Vairāk informācijas: www.produktivitate.lv.

LPUF apmācību projekts „ Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai”

AS „Hanzas Maiznīcas”  ir noslēgusi partnerības līgumu ar biedrību ”Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija” (LPUF) par projekta ”Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai”  īstenošanu.

LPUF 2010.gada 29.decembrī noslēdza līgumu Nr.L-APA-10-0029 ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai” Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/010 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Projekta mērķis – Latvijas pārtikas nozarē nodarbināto apmācības konkurētspējas veicināšanai. Veicināt profesionālās kapacitātes celšanu, nodrošinot mūsdienīgu, augoša darba tirgus prasībām atbilstošu zināšanu, kvalifikācijas un prasmju apgūšanu caur pārtikas nozarei specifiskām un inženierzinātnes un tehnoloģijas apmācībām.