Uzņēmums

ES LĪDZFINANSĒJUMS

AS “Hanzas Maiznīcas” 2017. gada 20.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Kompleksi risinājumi A/S “Hanzas Maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/017 īstenošanu.

Projekta mērķis – īstenojot 7 energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Pildas ielā 10, Rīgā, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares uzņēmumā.

Projektu plānots īstenot 10 mēneša laikā, līdz 2018.gada oktobrim.

Publikācija#2

AS “Hanzas maiznīcas” projekta „Kompleksi risinājumi AS “Hanzas maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/017 ietvaros īstenoti 5 no 7 energoefektivitātes pasākumiem:

(1) Veikta tvaika sistēmas cauruļvadu siltināšana;

(2) Veikta mīklas dalītāja automatizācija, uzlabošana;

(3) Izveidota klimata sistēma 2. un 6. līnijas raudzēšanai;

(4) Veikta divpakāpju lādētāja optimizācija, uzlabošana;

(5) Veikta ventilācijas optimizēšana ar programmatūru.

Projektu plānots īstenot 10 mēneša laikā, līdz 2018.gada oktobrim.

Publikācija#3

AS “Hanzas maiznīcas” projekta „Kompleksi risinājumi AS “Hanzas maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/017 īstenošana tuvojas noslēgumam. Projekta ietvaros saņemts pirmais Kohēzijas fonda atbalsta maksājums. Finansējuma saņēmēja ražotnē Pildas ielā 10, Rīgā tiek īstenota pēdējā projekta aktivitāte – pakotāja (Hartmann GBK220 / S30) darbības uzlabošana.

Projektu tiks īstenots ar viena mēneša nobīdi no plāna, līdz 2018.gada 20.oktobrim.

Publikācija#4

Veiksmīgi īstenots AS “Hanzas maiznīcas” projekts „Kompleksi risinājumi AS “Hanzas maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai” ar identifikācijas nr. 4.1.1.0/17/A/017.

Projekta ietvaros veiktas 7 energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Pildas ielā 10, Rīgā. Projekta īstenošanas rezultātā veicināta efektīvu energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana apstrādes nozares uzņēmumā.

Projekts īstenots 10 mēneša laikā, līdz 2018.gada 19.oktobrim.

 

ES lidzfinansejums